นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคารสุพรรณิการ์ เลยพิทยาคม
Jan 23, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
cactuswithsong
Parn Artzatru