การมอบตัวและพิธีลงนามในสัญญา นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565
Mar 4–5
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
พิกุล โสนะโชติ
Yadasinee Samordee
ปืห ก่หืํา
Jitti Boonthongdee
Kanyakorn Kaewpila (ต้นหอม)
ปิยภรณ์ ขุสุวรรณ