สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์งานจัดกิจกรรมBye Nior แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 และผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่านรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณะฯ และมหาวิทยาลัย
Feb 17, 2019
Kawin Weerachat (Owner)
วิภาดา ฉ่ำชื่น