Nhà thờ Cầu Ké bắt đầu xây dựng và Gx mừng BM cha quản xứ.
Jan 25, 2008–Aug 8, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
Ha Viên Nguyễn Thị
Tien nguyen quoc
Linh Pham
Nguyễn Đức Thắng