วันที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร รองผู้อำนวยการ นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง นำคณะครู เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป โดยมีท่านนายอำเภอโพนทอง นายอานพ ศรีบุญลือ เป็นประธาน เปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
Mar 29
 · 
Shared
สุเมธ วิชาพล (Owner)