Phòng Nghiên cứu khoa học - Đối ngoại - Đào tạo (BV Trường Đại học Y Dược Huế) (Owner)
Phòng Nghiên cứu khoa học - Đối ngoại - Đào tạo (BV Trường Đại học Y Dược Huế)