1982 PHHS Scimitar
Nov 1, 2013
Pendleton Library (Owner)
Kathy Morrow