อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education 18-19 มิ.ย 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏชัยภูมิ
Jun 17–18, 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (Owner)
Sarawut kedtarwon
ผศ.ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร