Kỳ 85: Hair Salon (Đồ vật tại hiệu làm tóc)
Sep 20, 2019
Anh ngữ Thiên Ân (Owner)
Tuấn Cao