โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Apr 18–May 17, 2017
naruemol chaiprom (Owner)
พิชญา วีรานุกูล
Album is empty
Add photos