2018-vår-sommer-høst
Apr 14–Dec 29, 2018
Sjursvika Båtforening (Owner)
Johan Eilertsen
Bjerkås/Mølskdalen Jaktlag
Torbjørn Krigstrøm