เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เข้ามาให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมโครงการ"พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชน"ผู้ว่าฯ น้อย ปีที่ 3" ในโอกาสที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงวงโปงลางโรงเรียนเลยพิทยาคม
Sep 2, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
เอกรัฐ ดวงศรี