Investiture Ceremony 2017
Apr 16, 2014–Jul 26, 2017
Bharatiya Vidya Bhavans Rajahmundry (Owner)
go kshatriyam
Abdul Khader Vali
thribhuvan kambhamettu
Juhitha madireddy
Ramesh K
JAI SAI AKSHAY