เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานให้การต้อบรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา เรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
Jun 4–5, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ธนวัฒน์ โยจันทร์