กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญร่วมทำบุญในโครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ประจำปี 2563 " วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Aug 3, 2020
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)