🔜วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมกับ ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งที่กำหนดไว้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง(ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง) งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Apr 26
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)