วันที่ 30 ก.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jul 30, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ