โรงเรียนเลยพิทยาคมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลย เทศบาลเมืองเลยและครูแกนนำ อย.น้อย พร้อมนักเรียมชุมนุม อย.น้อย ร่วมกิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ห่วงใยสุขภาพนักเรียนทุกคน
Jul 31, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)