2563 - พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 25 ก.ย. 63
Sep 24–25, 2020
1014310408 บางบาล (Owner)
ณัฐพงศ์ บัตรทิม
ถิระ ป้อมศิลา