GNIT Kolkata@Smart India Hackathon 2017
Jan 1, 2011–Apr 19, 2017
GNIT KOLKATA (Owner)
Gokul Krishnan
Nilanjan Raha
Kalyan Roy
S Manoj Jack
shridar suresh
bhavya prabha
poly banerjee
Shoaib Khan