ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๐ จำนวน ๑๐๖ คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๖๔ คน ในวันพุธที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Mar 2 – 3, 2021
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)