Sardinia World Chess Festival Photo by Niklesh Jain R2
Apr 26 – 27
Hindi ChessBase India (Owner)
SHK
Serpil Sengü
Shahid Ahmed