Giáo Phận Phú Cường: Thánh lễ Phong Chức Linh Mục
Dec 1, 2017
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
Ninh Do An
Hang Duong