2017-12-20-มอบเกียรติบัตรเทเบิลเทนนิส
Dec 20, 2017
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (Owner)
เบญจภรณ์ ศรนารายณ์