นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ 2564 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคารธรรมสถานโรงเรียนเลยพิทยาคม
Apr 8
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
จุลดิศ คําหว่าน