เวทีท้องถิ่น Like (Owner)
วีณา อรุณรักษ์
กัญญาวีร์ นะราช
อัยมุล อัตมาม
Sananee Duereh
Warunyupa Khunsuwan
Nasueree Kama
Nopparat Kor srisuwan
คมคาย หุ่นสาระ