วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดกิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น การทำแกงเปรอะอาหารอีสานพลัดถิ่น ขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำอาหารให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคารเทพหิรัณย์ฯ
Nov 11, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)