ค่ายยุวสิทธิฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด
Mar 12–Oct 7, 2007
Justice & Peace Thailand (Owner)
auublueholic auublueholic