Lawatan Kerja Projek RTB Sg. Kedah/Sg. Anak Bukit oleh Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri
May 6, 2017
JPS Kedah (Owner)
rtb kedah
Ir Mohamad Ayub Ishak
Inovasi Kedah