การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย (คาบที่ 8-9 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Oct 1, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Supatchaya Trakarnthai
Thanasak Wongpairat