PTRF 2021
19.–20. jun. 2021
Venceslav Japelj (lastnik)
Saso Pagon
Vencelj Šturm
Gasper Bregar
JOŽE Dakskobler
Adriano Avanzo