💯♥️วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.พระซอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย ร่วมกันดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย” เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่ที่ 4 จึงได้ทำการฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย
May 21
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)