National Executive Meet@Jodhpur
Feb 15–17, 2019
Vishwa Ayurveda Parishad (Owner)
Surendra Chaudhary
Shri Narayan Tiwari
Rajeev Shukla
Suresh Jakhotia
Yogesh Kumar Pandey
Anil Kumar
Shrutkirti Mishra
Nirdosh Parashar Parashar