2563-09-24 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
Sep 23–24, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
ศุภาวรรณ หงษ์อินทร์
phanni