Namperumal Athayayana Utsavam - 14.12.20 to 04.01.21
Nov 2, 2020 – Jan 4, 2021
AATHTHAN KASTHURIRANGAN Satagopachari (Owner)
Lakshmi Viji
Padma Rajagopalan
JAYALAKSHMI RENGANATHAN
p.b Anand
Maithreyi Suresh
Mukund Mukund
Ak Sriram
Srivathsan M