21ก.ย.64 ผู้บริหารและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์(1-64)
Jan 2, 2020–Sep 21, 2021
ทัศนียา ทองสม (Owner)
Krittamet yingyong