20 กุมภาพันธ์ 2566 เยี่ยม RT กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4
Feb 20 – 21
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
สุมาลี ทองปัญญา
อํานาจ อินทรศร
ไวพจน์ ตุพิมาย