ภาพบรรยากาศ การมอบรางวัลให้กับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล 🎖️รางวัลผู้แทนศูนย์โอลิมปิกสาขาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2564 🏅รางวัลสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565 🎖️รางวัลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3 (TESET) 🥇รางวัลผ่านเข้ารอบระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบ สวช.ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Dec 14, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
กาญจน์ธิดา กองสิน
สมรศรี จันจําปา
ธิดาพร โพธิวงศ
Bio Fio
Khamlek Khanaphan
Quprick
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
นางศิริวรรณ คลังทอง