HỘI NGỘ 60 NĂM: GẶP GỠ &THÁNH LỄ TẠI ĐCV SAO BIỂN
Cảnh Hương (Owner)
Nguyen The
Hung Nguyen
John Nguyen
Sunny Lam