HỘI NGỘ 60 NĂM: GẶP GỠ &THÁNH LỄ TẠI ĐCV SAO BIỂN
Jul 23–24, 2018
Cảnh Hương (Owner)
Nguyen The
Hung Nguyen
John Nguyen
Sunny Lam