ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 10-1-67
Jan 11
วิทยาลัยเทคนิค อุทัยธานี (Owner)
อรณิชชา บํารุงสุข