จูเนียร์สเกาท์
Feb 24–25, 2021
Piphat Kongsat (Owner)
สุมาลี สุขศรีนาค