เข้าค่ายลูกเสือ ม.2-3 ตชด.327 ปีการศึกษา2551
Dec 16, 2008–Feb 17, 2009
Wattanasuksa Official (Owner)
จินตนา อุทัย
Aming Tananya (Ming)