วันที่ 10 กันยายน 2563 นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันแข่งขันด้านทักษะภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Competition 2020) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์
Sep 9
saksiri pama (Owner)
Yuwadee Keawyoo
Janpen Saipan
Aisher Antwi-Boasiako