พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมมัธยมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 27 นครศรีธรรมราช
Jul 16, 2013–Nov 16, 2017
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
Supang Thammachat
03 จีรนันท์ ย้อยนวล
พัชรี ปานอุดม
golF Kung พาลั่น
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
Apirak Dacharat
พหล จุลนวล