Nghi thức gia nhập Tập Viện và Tiền Tập Viện ngày 29. 03. 2019
Mar 28–29, 2019
Mến Thánh Giá Nha Trang (Owner)
Hải Nguyễn
Hoan Nguyen
Tien Mb
Hiếu nguyễn
nguyen thi
nguyet le
Mary Đông Sương
anna nguyen