2019-08-04 Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Lộc Bình
Aug 6, 2019
BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (Owner)
Huy Nguyễn