Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków przededniu VII Wrocławskiego Marszu Golgoty Wschodu. 25.04.2019 r.
Apr 25, 2019
Związek Sybiraków (Owner)
Zofia Wojewnik
Związek Sybiraków
Mirosław Myśliński
biuro@sybiracy.krakow.pl
kontakt@sybiracy-radom.cba.pl
sybiracy.slupsk@op.pl
sybiracy@o2.pl
sybiracy@poczta.onet.pl