ภาพมอบทุนการศึกษา วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล อาคาร ๔ ชั้น ๖
Oct 20, 2020
BNC ChonBuri (Owner)
จีรศักดิ์ ตู้ทองคำ