תל שקמונה משתקם משרפה
Aug 21–Sep 14
Yossi Ran (‫יוֹסִי רן‬‎) (Owner)
Rina Paz