ทัศนศึกษา2563
Dec 8–9, 2020
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ (Owner)
พริกไทยสตูดิโอ